Porubské desatero a pocitové mapy

Porubané vyplňovali pocitové mapy
12 1 2022

Porubané vyplňovali pocitové mapy

Součástí Porubského desatera, které se konalo v listopadu loňského roku, byly také pocitové mapy Poruby. Vyplnit je mohli lidé do 31. prosince i on-line.

Porubské desatero už zná výsledky
16 12 2021

Porubské desatero už zná výsledky

Až do 15. prosince mohli Porubané hlasovat o tom, kterým tématům vybraným na veřejném fóru Porubské desatero by se měl obvod věnovat přednostně. A jak to dopadlo?

Hlasujte o tom, na co by se Poruba měla zaměřit
1 12 2021

Hlasujte o tom, na co by se Poruba měla zaměřit

Ve čtvrtek 25. listopadu lidé na fóru Porubské desatero definovali, na co by se měla Poruba v následujících letech zaměřit. Své hlasy můžete přidat do 15. prosince, přičemž v hlasování každý může vybrat dvě priority, a to zde. Vyplnit lze i pocitové mapy Poruby, do kterých můžete zaznačit, jak vnímáte jednotlivá místa obvodu. Pocitové mapy naleznete zde.

Porubané definovali priority obvodu
26 11 2021

Porubané definovali priority obvodu

Porubské desatero je setkání, kde občané definují priority, na které by se měla Poruba ve svém rozvoji zaměřit nebo kterým by se měla v následujícím období věnovat. Letošní desatero se konalo ve čtvrtek 25. listopadu v sále Domova Slunečnice a o vybraných  tématech mohou Porubané hlasovat on-line. 

Na Porubském desateru mohou lidé opět vybírat priority
18 11 2021

Na Porubském desateru mohou lidé opět vybírat priority

Porubské desatero je setkání, na kterém můžete společně s ostatními Porubany definovat priority Poruby do dalších let. Uskuteční se 25. listopadu od 17 hodin ve společenském sále Domova Slunečnice na ulici 17. listopadu. Akce se bude konat v souladu s platnými protipandemickými opatřeními.

Pocitové mapy ukázaly, jak lidé vnímají Porubu
11 5 2018

Pocitové mapy ukázaly, jak lidé vnímají Porubu

Už podruhé mohli lidé vyplnit pocitové mapy Poruby a tímto způsobem říct, kde rádi tráví volný čas, kde mají problémy s parkováním nebo kde se jim v Porubě nelíbí. Zapojilo se téměř 600 lidí. Výstupy přinesly cenné údaje, které budou sloužit jako podklad pro vznik strategických dokumentů obvodu.

Známe výsledky Porubského desatera 2018
2 5 2018

Známe výsledky Porubského desatera 2018

Více než 1200 lidí se zapojilo do ankety Porubské desatero 2018, ve kterém vybírali témata, kterým by se měl městský obvod Poruba v budoucnu věnovat. Nejvíce hlasů získal lesopark Myslivna, který by lidé i v budoucnu chtěli zachovat jako klidovou a odpočinkovou zónu.

Porubané opět definovali priority obvodu
28 3 2018

Porubané opět definovali priority obvodu

Zhruba sedmdesát lidí a osm tematických pracovních stolů, u kterých hledali priority, na které by se Poruba měla v následujících letech zaměřit.

Na Porubském desateru mohou lidé vybírat priority
13 3 2018

Na Porubském desateru mohou lidé vybírat priority

Všechny Porubany, které zajímá, co se v obvodu děje a chtějí se na tomto dění podílet, zveme na již tradiční setkání s názvem Porubské desatero. Uskuteční se 27. března od 17 hodin v sále Domova Slunečnice na ulici 17. listopadu. Jde o jedinečnou příležitost, kde může každý z vás definovat aktuální problémy, které v Porubě vnímá a na jejichž řešení by se měl obvod v nejbližším období zaměřit.

Výsledky ankety: prioritami jsou Myslivna, kulturák i Hlavní třída
26 4 2017

Výsledky ankety: prioritami jsou Myslivna, kulturák i Hlavní třída

S trochou nadsázky by se dalo vysvětlit, že stejně jako mají své desatero věřící, má ho i náš městský obvod. Porubské desatero definuje deset oblastí nebo problémů, kterým by se podle občanů mělo vedení obvodu letos věnovat.

Hlasujte o tom, na co by se Poruba měla letos zaměřit
16 3 2017

Hlasujte o tom, na co by se Poruba měla letos zaměřit

Na druhém ročníku fóra Porubské desatero, které se uskutečnilo 14. března v sále Domova Slunečnice Ostrava, téměř stovka účastníků definovala cíle, kterým by se městský obvod měl v letošním roce věnovat. O jejich pořadí můžete hlasovat na webu až do konce měsíce.

Porubané už podruhé definovali priority obvodu
16 3 2017

Porubané už podruhé definovali priority obvodu

Na druhém ročníku fóra Porubské desatero, které se uskutečnilo 14. března v sále Domova Slunečnice Ostrava, se sešlo téměř sto lidí a společně definovali cíle, kterým by se městský obvod měl v letošním roce věnovat.

Co letos vyberete do desatera Poruby?
1 3 2017

Co letos vyberete do desatera Poruby?

Stejně jako v loňském roce, i letos připravila Poruba fórum Porubské desatero, na kterém lidé mohou zvolit deset priorit, na které se má městský obvod v následující době soustředit. Pokud jste lidé, kteří se zajímají o své okolí a chcete ho změnit k lepšímu, zveme vás 14. března v 17 hodin do sálu Domova Slunečnice Ostrava na ulici 17. listopadu, kde se fórum uskuteční.

Zastupitelé schválili návrhy opatření pro řešení priorit vzešlých z fóra Porubské desatero
17 10 2016

Zastupitelé schválili návrhy opatření pro řešení priorit vzešlých z fóra Porubské desatero

Na jaře občané na setkání s názvem Porubské desatero 2016 vybrali priority budoucího rozvoje obvodu, kterými by se Poruba v dalších letech měla zabývat. Výsledky byly předloženy Zastupitelstvu městského obvodu Poruba na 12. zasedání, které se konalo 8. června 2016.

Pocitové mapy ukázaly, kde se lidem líbí a kde ne
29 4 2016

Pocitové mapy ukázaly, kde se lidem líbí a kde ne

Kde lidé vidí centrum Poruby, kam chodí za sportem, kde se jim líbí nebo kde vidí problémy v dostupnosti městské hromadné dopravy, to jsou informace, které získal městský obvod díky pocitovým mapám, jež obyvatelé Poruby vyplňovali jak v papírové podobě, tak on-line. Do vyplnění se zapojilo téměř 400 Porubanů, kteří zaznačili 7763 bodů a přidali 1087 komentářů.

Lidé vybrali priority Poruby
13 4 2016

Lidé vybrali priority Poruby

Do konce března mohli lidé v elektronické anketě hlasovat o prioritách definovaných na setkání s názvem Porubské desatero. Nyní přinášíme výsledky.

Porubské desatero zaplnilo sál
16 3 2016

Porubské desatero zaplnilo sál

Na fóru Porubské desatero, které se uskutečnilo 15. března v sále Domova Slunečnice Ostrava, vybrali lidé priority našeho obvodu. Které to jsou?

Vyberte deset priorit Poruby
26 2 2016

Vyberte deset priorit Poruby

Kdybyste měli vyjmenovat deset hlavních problémů, které v Porubě vnímáte, které by to byly? Přijďte nám to říct na setkání, které nese název Porubské desatero. Koná se 15. března.