Na Porubském desateru mohou lidé opět vybírat priority

18/11 2021

Porubské desatero je setkání, na kterém můžete společně s ostatními Porubany definovat priority Poruby do dalších let. Uskuteční se 25. listopadu od 17 hodin ve společenském sále Domova Slunečnice na ulici 17. listopadu. Akce se bude konat v souladu s platnými protipandemickými opatřeními.

Na Porubském desateru mohou lidé opět vybírat priority

Porubské desatero se bude konat v sále Domova Slunečnice. Foto: archiv Jiřího Birke

V minulých letech lidé např. mezi priority k řešení řadili zklidnění dopravy v horní části Hlavní třídy, zachování lokality u Myslivny jako klidové a relaxační zóny nebo vytvoření nového centra v prostoru Vozovny.

Na setkání se příchozí mohou zapojit do diskuze u jednoho z tematických stolů, jehož téma je jim nejbližší. Připravujeme tyto tematické stoly:

• Doprava a bezpečnost v dopravě,
• Sociální prostředí a zdraví,
• Životní prostředí, vzhled a funkce veřejných prostranství,
• Školství a vzdělávání,
• Kultura, sport a trávení volného času,
• Úřad, občan, informovanost,
• Stůl mladých – jak vidí potřeby Poruby.

Součástí setkání bude také vyplňování pocitových map (místa, která se lidem líbí / nelíbí / kde se cítí / necítí bezpečně apod.). Účastníci je budou moci vyplnit přímo fyzicky na místě; k dispozici budou také on-line.


logoProjekt Podpora místní Agendy 21 – udržitelný a komunitní život v Porubě byl podpořen z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.