Porubané už podruhé definovali priority obvodu

16/3 2017

Na druhém ročníku fóra Porubské desatero, které se uskutečnilo 14. března v sále Domova Slunečnice Ostrava, se sešlo téměř sto lidí a společně definovali cíle, kterým by se městský obvod měl v letošním roce věnovat.

Porubané už podruhé definovali priority obvodu

Do sestavování priorit obvodu se zapojili i středoškoláci. Foto: Jiří Birke

Stejně jako loni, i letos se uskutečnilo fórum Porubské desatero. A i letos zhruba stovka příchozích pracovala u devíti tematických stolů a definovala priority, kterým by se měl městský obvod přednostně věnovat. Tematické stoly byly věnovány například sociálním věcem, školství, kultuře, dopravě, podnikání a specifické místo mezi nimi měl stůl mladých, kde o problémech Poruby debatovali středoškoláci a dokonce i žáci základních škol.

Na fóru městský obvod také představil kroky (prezentaci si můžete prohlédnout zde), které podnikl při řešení priorit z loňského Porubského desatera. „Na loňském Desateru jsme načerpali spoustu zajímavých podnětů a nejinak tomu bylo i letos. Hlasování potvrdilo, že nejvíce Porubany trápí to, co bohužel nemůžeme ovlivnit, a to je nedokončená rekonstrukce Domu kultury Poklad, který je v majetku města. Spoustu dalších témat ale řešit umíme a budeme. Potěšilo mě také, že se akce zúčastnili i středoškoláci, kteří se nebáli diskutovat a měli opravdu kreativní nápady,“ uvedl starosta Petr Mihálik.

O prioritách, které účastníci na místě vybrali, mohou hlasovat i lidé, kteří se setkání nemohli zúčastnit. Hlasovat mohou od 17. do 31. března na webových stránkách obvodu (poruba.ostrava.cz), kde mohou vyjádřit, který z problémů považují za nejdůležitější. Po hlasování bude sestaven konečný žebříček deseti priorit obvodu.

A jaká nejdůležitější témata pro Porubu lidé vybrali? (pořadí je stanoveno podle počtu získaných hlasů)