Zastupitelé schválili návrhy opatření pro řešení priorit vzešlých z fóra Porubské desatero

17/10 2016

Na jaře občané na setkání s názvem Porubské desatero 2016 vybrali priority budoucího rozvoje obvodu, kterými by se Poruba v dalších letech měla zabývat. Výsledky byly předloženy Zastupitelstvu městského obvodu Poruba na 12. zasedání, které se konalo 8. června 2016.

Zastupitelé schválili návrhy opatření pro řešení priorit vzešlých z fóra Porubské desatero

Tím ale samozřejmě práce neskončila. K jednotlivým prioritám se vyjádřily jednotlivé odbory Úřadu městského obvodu Poruba, do jejichž kompetencí spadaly a společně vypracovaly dokument s názvem Stanoviska a návrhy opatření pro řešení jednotlivých priorit vzešlých z fóra Porubské desatero 2016.

Obsahuje komplexní informace, co může v rámci svých kompetencí městský obvod podniknout, aby byly jednotlivé problémy řešeny. Součástí dokumentu je také doporučení, které z priorit je vhodné aktivně řešit již v roce 2017. Dokument byl opět přeložen porubskému zastupitelstvu, které ho na svém 14. zasedání konaném 5. října 2016 schválilo.

 Na dalším veřejném fóru, které se uskuteční na jaře 2017, budou občané seznámeni s tím, jak městský obvod v jednotlivých bodech postupoval a co se mu podařilo vyřešit.

Dokument najdete zde.