Obchodníci v Porubě

Městský obvod Poruba ve spolupráci se ZO ČSOP Onyx připravil unikátní projekt na podporu malých obchodníků podnikajících na území obvodu. Od září 2013 internetová interaktivní mapa představuje provozovny a služby, které drobní podnikatelé v Porubě vykonávají.

Obchodníci v Porubě je projekt, který na interaktivní mapě na adrese www.obchodniciporuba.cz nabízí nejen informace o sortimentu a službách, které jsou na území obvodu poskytovány, ale lidé se na stránkách dozvědí třeba i to, jaké plány mají jednotliví podnikatelé do budoucna či zajímavosti z jejich činnosti a historie.

Drobní podnikatelé, kteří mají o prezentaci na stránkách zájem, se mohou hlásit na e-mailové adrese zkotyzova@moporuba.cz.

Projekt Obchodníci v Porubě je realizován v rámci programu Rozvoj MA21 v MOb Poruba podpořeném z Programu švýcarsko-české spolupráce.