Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Od pondělka lze připomínkovat komunitní plán

Poslední změna: Středa 04.07.2018 09:28

Město Ostrava v letošním roce připravuje pod garancí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy již pátý komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022 (dále jen 5. KP).

Od pondělka lze připomínkovat komunitní plán

Ilustrační foto: ÚMOb Poruba

 Materiál je významný strategický dokument pro realizaci a rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města. Jednotlivé cíle a opatření vyjadřují způsob uspokojování potřeb občanů statutárního města Ostravy v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit.

Jedním z nezbytných kroků při tvorbě 5. KP je proces konzultací a připomínek k návrhu dokumentu, v rámci kterého může vznést své připomínky odborná i laická veřejnost. Připomínkovací proces proběhne v termínu od 9. do 30. 7. 2018.

Dokument je k nahlédnutí – včetně formulářů určených k připomínkování – v budově C Úřadu městského obvodu Poruba
na ulici Gen. Sochora 6013/2 v kanceláři č. 205 u Mgr. Aleny Cwikové (od 9. do 13. 7. 2018) a v kanceláři č. 302 u Mgr. Jany Glogarové, DiS. (od 16. do 30. 7. 2018). V elektronické podobě je pak přístupný na stránkách www.ostrava.cz nebo www.kpostrava.cz v době připomínkovacího procesu.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


Úřední hodiny »