Ostrava hledá sportovce roku

8/1 2020

Ostrava vyhlásila anketu o nejlepší sportovce za rok 2019 v kategoriích talent, jednotlivec, kolektiv, hendikepovaný sportovec, sportovní legenda a o nejlepší společensky zodpovědnou firmu v oblasti sportu. Návrhy na ocenění za rok 2019 je možné zasílat do 15. 1. 2020.

Ostrava hledá sportovce roku

Z loňského vyhlášení anktety Sportovec roku. Foto: archiv MMO.

Nominační kritéria:

  • u jednotlivců a kolektivů dosažené umístění v nejvyšší mistrovské soutěži/závodě v daném sportovním odvětví v České republice nebo umístění na mistrovství Evropy, mistrovství světa, olympijských hrách, světových pohárech a dalších významných sportovních soutěžích;
  • navržení sportovci musí být členy tělovýchovné jednoty, sportovního oddílu nebo klubu se sídlem v Ostravě v době, kdy dosáhli výkonu nebo umístění, za který jsou navrhováni k ocenění;
  • v kategorii talent roku nelze sportovce ocenit v případě, že byl sportovec již v této kategorii vyhodnocen v předchozím roce a nemůže být současně vyhodnocen v jiné kategorii;
  • legenda, která se zasloužila o reprezentaci ČR a města a popularizaci sportu;
  • navržení sportovci neporušili zásady sportovního chování.

Nominace na zodpovědnou firmu musí být doložena uvedením způsobu a rozsahu podpory sportu v Ostravě, výčtem uskutečněných aktivit v roce 2019, doložením seznamu sportovních klubů či jednotlivců, které firma podporuje jako sponzor.

Návrhy na ocenění mohou podat ostravské sportovní organizace a kluby, trenéři, činovníci a občané prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webových stránkách města v sekci dotace, oblast Tělovýchova a sport/Vrcholový sport – v elektronické podobě na adresu: jnavratil@ostrava.cz (do předmětu je potřeba uvést Sportovec roku) nebo korespondenčně na adresu Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (na obálku je třeba uvést Sportovec roku).

Oceněním nejúspěšnějších sportovců a společensky zodpovědné firmy města je zvýrazněn společenský význam sportu, vede k podpoře zájmu mládeže o aktivní sport, ukazuje na jeho významnou hodnotu pro zdraví lidí a funguje jako jeden z nejúčinnějších faktorů prevence proti negativním sociálním jevům včetně jeho přínosu v sociální oblasti.

 

Zdroj: MMO