Pod Alšákem by mohlo vzniknout 278 nových parkovacích míst

1/3 2017

Městský obvod Poruba chystá zatraktivnění Alšova náměstí a s tím souvisí i plán na výstavbu podzemního parkoviště. S každým krokem, který udělá, seznamuje občany. Zatím naposledy se s nimi zástupci obvodu setkali 28. února, aby jim představili návrh technického řešení

Pod Alšákem by mohlo vzniknout 278 nových parkovacích míst

Městský obvod představil lidem možnosti podzemního parkování na Alšově náměstí. Foto:Jiří Birke

Alšovo náměstí je považováno za srdce Poruby. Slouží k setkávání lidí a konají se na něm i kulturní akce, například vánoční jarmarky či část festivalu nového cirkusu Cirkulum.

„Náměstí by si zasloužilo atraktivní a reprezentativní vzhled. Je středem Poruby a mělo by být místem, které bude chloubou nejenom městského obvodu, ale celého města. Nyní je ale z obou stran lemováno desítkami aut, která tam podle nás nepatří. A proto bychom je chtěli umístit do podzemí,“ uvedl na setkání, které se konalo 28. února v bývalé restauraci Centrum na Alšově náměstí, starosta Petr Mihálik.

V současné době je na obou stranách Alšova náměstí 111 parkovacích míst, která jsou ve večerních hodinách beznadějně plná. A dalších přibližně 170 automobilů parkuje ve dvorech, v místech, kde by parkovat neměly. „Naším úkolem bylo najít takové řešení, které by umožnilo umístit všechna auta pod zem a zároveň výrazně navýšit kapacitu parkování v lokalitě,“ řekl architekt Petr Bystřický z Ateliéru 5.

Řešení, které občanům představil, počítá s třemi parkovišti. Dvě jsou umístěna pod oběma stranami Alšova náměstí a poslední pak na křižovatce ulic Alšova a Matěje Kopeckého. To by mělo sloužit jednak rezidentům, jednak návštěvníkům Domu kultury Poklad.

„Všechna parkoviště mají jednu podzemní úroveň a každé z nich bude mít samostatný vjezd a výjezd. Celkově počítáme s kapacitou 389 parkovacích míst. Po zrušení stávajících míst na povrchu vznikne 278 nových parkovacích míst,“ dodal architekt Bystřický.

Městský obvod zároveň několik desítek přítomných seznámil s harmonogramem prací. „Zatím jsme lidem představili jen řešení parkování, ale stejně důležitý je i vzhled náměstí. To, jak bude Alšák v budoucnu vypadat, vzejde z architektonické soutěže. Takže do konce března bychom chtěli mít hotovu investiční studii a pak vyhlásíme architektonickou soutěž, která potrvá zhruba do srpna. Vítězný návrh vybere odborná porota a v září bychom Porubanům chtěli výsledky prezentovat. Pak začnou samotné projekční práce, které jsou časově náročné. Projekt by mohl být hotov do konce roku 2019. Samotná výstavba by se uskutečnila mezi lety 2020 až 2022,“ nastínila plány výstavby místostarostka Zuzana Bajgarová, která společně se starostou Petrem Mihálikem odpovídala na dotazy z minulého setkání i na dotazy nové.

Lidé vyjadřovali jak pozitivní, tak i negativní názory na výstavbu podzemního parkoviště. Například olympijská medailistka z šedesátých let a dlouholetá Porubanka Adolfina Tačová vyjádřila stavbě svou podporu a upozornila, že město se musí rozvíjet a posouvat vpřed. Zazněly i názory, že je třeba dívat se na stavbu očima našich dětí a vnuků a že pro funkčnost Hlavní třídy je možnost parkování životně důležitá. Negativní názory směřovaly především k obavám z komplikací, které stavba přinese.

„Stavba bude náročná a pro místní obyvatele bude představovat zátěž. Dojde k určitému omezení městské hromadné dopravy i zásobování, ale obě složky budou v maximální možné míře zajištěny. Neskrýváme, že po určitou dobu to bude pro lidi nepříjemné. Nicméně je nutné se na to dívat z pohledu přínosu, který stavba přinese,“ dodala místostarostka Zuzana Bajgarová.

Až bude investiční studie hotová, zveřejní ji městský obvod Poruba na svých webových stránkách.