Projednávání záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ bude pokračovat

11/5 2022

Krajský úřad Moravskoslezského kraje oznamuje, že přerušené veřejné projednání dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dokumentace záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ bude pokračovat.

Projednávání záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ bude pokračovat

Veřejné projednání bylo zahájeno dne 15. 6. 2020 v 15:30 hodin v Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a bylo přerušeno ve 22:20 hodin. Předmětem veřejného projednání, které bude pokračovat dne 19. 5. 2022, budou témata týkající se životního prostředí a veřejného zdraví, která ještě nebyla projednávána. Připomínky, které se netýkají vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, nejsou předmětem posuzování záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ a nebudou projednávány.

Projednání se uskuteční v DTO CZ, s.r.o. (dříve Dům techniky Ostrava), Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 13 hodin.

Více informací zde.