Rozměrný odpad patří do velkoobjemových kontejnerů

24/1 2023

Rozměrnější odpad z domácností mohou obyvatelé Poruby od 30. ledna do 9. února odkládat do velkoobjemových kontejnerů. Další rozmisťování nádob na větší odpad se v porubských ulicích uskuteční od 27. února do 16. března, poté je plánováno na druhou polovinu června. Harmonogram je zveřejněn v sekci Občan – Služby – Sběrné dvory a velkoobjemové kontejnery.

Rozměrný odpad patří do velkoobjemových kontejnerů

Ilustrační foto: ÚMOb Poruba

Do velkoobjemových kontejnerů se mohou odkládat předměty z běžného chodu domácnosti, které se pro svůj rozměr nevejdou do popelnic nebo kontejnerů na komunální odpad. Nepatří do nich stavební suť, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje aj.), bioodpad, elektrospotřebiče nebo počítače. 

Hodinu přistavení a odvozu velkoobjemových kontejnerů stanovuje společnost OZO Ostrava, s. r. o., která svoz odpadů zajišťuje.