16.8.2007 – Mateřské školy fungují i o prázdninách

Deset mateřských škol porubského obvodu se o prázdninách střídá v péči o děti. V červenci zajišťovalo provoz pět školek, v srpnu je vystřídala druhá pětice.

děti v MŠ"V letních měsících řada dětí odjíždí na prázdniny, jsou s rodiči nebo prarodiči, proto nejsou všechny mateřské školy vytíženy. Pět školek stačí pokrýt zájem o umístění dětí," sdělila Hana Dinkovová z oddělení školství, kultury a volného času porubské radnice.
V současné době rodiče vodí porubské děti do mateřských škol na ulicích Ukrajinská, Čs. exilu, Dětská, O. Synka a V. Makovského. Například ve školce na Ukrajinské ulici děti v MŠse v srpnu schází denně zhruba 40 dětí ve dvou třídách. Většina je z této mateřské školy, dvanáct dětí je z jiných školek v Porubě. "Děti jsou tady spokojené. Některé chodí do školky, přestože by mohly být u babičky nebo dokonce s rodiči doma," prozradila ředitelka Darja Prokopová.
Program dětí se v teplých letních dnech přesouvá na zahradu, kde děti hrají hry, vytvářejí obrázky z přírodnin, zalévají keře a stromy. V nevyužívaných třídách mateřské školy se zatím maluje, uklízí a ustavuje nábytek, aby bylo prostředí pro děti v září co nejpříjemnější.