27.8.2007 – Pro lepší jízdu i větší bezpečnost

Cyklostezka, vedoucí středem porubské Hlavní třídy, má nově doplněné dopravní značení. Obvod investoval téměř 154 tisíc korun ke zvýšení bezpečnosti dopravy a komfortu jízdy cyklistů.

„Úpravy dopravního značení byly provedeny na cyklostezce s označením W na Hlavní třídě v Porubě mezi ulicemi 17. listopadu a ulicí Francouzskou,“ upřesnil Jiří Kopal, vedoucí oddělení dopravy porubského úřadu. Nové vodorovné a svislé dopravní značení propojilo jednotlivé úseky cyklostezky, takže cyklisté při průjezdu Hlavní třídou nemusejí na přejezdech několikrát sesedat z kola.
cyklostezka na Hlavní tříděStezka na porubské Hlavní třídě je určena chodcům, cyklistům a jezdcům na kolečkových bruslí a lyžích. Jednotlivé pruhy, vyznačeny vodorovným i svislým dopravním značením, vymezují přesně prostor pro pohyb pěších i cyklistů.
Pohyb na cyklistické stezce vyžaduje vzájemnou toleranci všech zúčastněných, pravidla platí pro cyklisty i chodce. „Pokud na cyklostezce, určené chodcům a cyklistům, dojde k vzájemnému ohrožení, může být cyklistům, ale také chodcům uložena na místě bloková pokuta až do výše dvou tisíc korun,“ sdělila mluvčí městské policie Vladimíra Kejdová.
V Porubě mají cyklisté k dispozici zhruba jedenáct kilometrů cyklotras. Podél jednotlivých stezek jsou umístěny mapy městského obvodu s vyznačením všech stávajících tras a také stojany pro uzamčení kol.
Od 1. července 2006 platí nová pravidla silničního provozu. Podle novely zákona je cyklista mladší 18 let povinen použít za jízdy ochrannou přilbu schváleného typu.