7.8.2007 – Porubské školy a školky přivítají 7 850 dětí

Za necelý měsíc by mělo v Porubě usednout do školních lavic 6000 žáků, což je zhruba o 300 méně než v předešlém roce. Mírný nárůst však evidují porubské mateřské školy, do kterých rodiče přihlásili 1850 dětí oproti loňským 1800.

V současné době má Poruba asi 72 890 obyvatel a počet Porubanů pomalu stoupá. Zatímco v roce 2005 porubská matrika zaevidovala 2049 narozených dětí, v roce 2006 už jich bylo 2 190.
„S potěšením sledujeme nárůst nově narozených dětí v Porubě. Je velmi bolestné, když se musí rušit základní školy kvůli malému počtu žáků, k čemuž jsme museli v minulých letech již dvakrát přistoupit,“ sdělil porubský starosta Miroslav Novák.
Dvanáct základních škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, nabízí dětem v novém školním roce množství nepovinných předmětů a zájmových kroužků. „Většina porubských základních škol má specifické zaměření, ať už jde o rozšířenou výuku cizích jazyků, výuku matematiky a přírodovědných předmětů nebo tělesnou, hudební a výtvarnou výchovu,“ uvedla Hana Dinkovová, vedoucí oddělení školství, kultury a volného času porubského úřadu.
Pedagogičtí pracovníci deseti mateřských škol v Porubě připravují pro děti řadu zájmových kroužků. Mimoškolní činnost je zaměřena zvláště na společné aktivity rodičů a dětí - procházky a výlety s pozorováním přírody, karnevaly, dny otevřených dveří, jarmarky a řada dalších akcí. „Mateřské školy vydávají školní zpravodaje a časopisy, na jejichž výrobě se podílejí děti a učitelky, organizují besedy s psychology, logopedy i ukázkové hodiny,“ dodala Hana Dinkovová.
Školní rok 2007/2008 začíná v pondělí 3. září 2007.