9.8.2007 – Opravy ulic pokračují

Rekonstrukce vozovek, chodníků, kontejnerových stání a dostavba parkovacích stání.

opravy ulic

Ve vybraných úsecích jednosměrných ulic jsou budována šikmá stání namísto stávajícího podélného parkování. Na Čkalovově ulici v úseku Nálepkova a Jilemnického náměstí se takto zvýší parkovací kapacita asi o 18 stání, na Španielově ulici v úseku ulic Dětská–Panelová vzroste počet parkovacích stání přibližně o 33. Práce by měly být ukončeny v měsíci říjnu.