31.10.2007 – V porubském rybníku plavou nové ryby

Do Zámeckého rybníku v Porubě byli nově vysazeni kapři, líni a štiky. První lovná sezóna zde byla slavnostně zahájena letos v dubnu.

„Do rybníka jsme nově vysadili 400 kaprů, 450 línů a 30 štik. Doba hájení kaprovitých ryb, která slouží rybám k aklimatizaci, trvá do 15. listopadu, včetně tohoto dne,“ upřesnil Petr Řezníček, předseda rybářského svazu místní organizace v Ostravě-Porubě.
rybníkZámecký rybník s rozlohou 16,3 tisíce metrů čtverečních byl vybudován v předválečném období, od roku 1962 ho obhospodařovala a využívala porubská organizace Českého rybářského svazu. Před dvěma lety prošel Zámecký rybník celkovou rekonstrukcí za zhruba 5 milionů korun, z toho 2,8 milionu korun získala porubská radnice ze Státního fondu životního prostředí.
„Jsme rádi, že Zámecký rybník plní nejen úlohu vodního díla, dokreslujícího ráz krajiny, ale stal se také vyhledávaným relaxačním místem obyvatel Poruby,“ sdělil porubský místostarosta Petr Jedlička. „Díky péči, kterou rybníku věnuje místní organizace rybářského svazu, slouží vodní plocha také sportovním rybářům. Ti mají rybník takřka v docházkové vzdálenosti,“ doplnil Petr Jedlička.