12/2007

20.12.2007 – Manželé slavili kamennou svatbu

Drahoslava a František Hlawiczkovi oslavili v porubském Domovu pro seniory Slunečnice kamennou svatbu. Své ano si řekli před 65 lety v roce 1942 v Moravská Ostravě. Manželé pocházejí z Michálkovic, vychovali šest dětí a mohou se těšit z jedenácti vnuků a šestnácti pravnoučat.

18.12.2007 – Výherní hrací přístroje

Porubské zastupitelstvo na svém 8. zasedání 18. 12. 2007 rozhodlo doporučit Zastupitelstvu města Ostravy vydání obecně závazné vyhlášky, která v Porubě stanoví veřejně přístupná místa, na nichž je zakázáno provozovat výherní hrací přístroje.

18.12.2007 – Poruba chce požádat o dotaci na zeleň

Porubské zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti o dotaci z Operačního programu „Životní prostředí - prioritní osa 6 – Zlepšování stavu krajiny a přírody“.

17.12.2007 – Školáci soutěžili ve znalostech o Porubě

Základní škola Ľ. Štúra uspořádala pro žáky porubských základních škol historicko-geografickou soutěž s názvem Poznej Porubu. Zlatou a stříbrnou příčku obsadilo družstvo žáků Základní školy J. Valčíka, bronz vybojovalo družstvo ze ZŠ I. Sekaniny.

10.12.2007 – Porubské ankety o parkování se zúčastnilo 1 166 občanů

Hlasování porubských občanů v anketě, která se zabývá zlepšením parkovacího systému v Porubě, bylo ukončeno. Anketa byla vyhlášena 6. listopadu a uzavřena 7. prosince.

7.12.2007 – Děti soutěžily o titul Zdatného páťáka

Ojedinělá sportovní akce s názvem Zdatný páťák 2007 se konala v Základní škole Porubská 832 v Porubě. Soutěžního čtyřboje o cenný titul se zúčastnili žáci pátých tříd z 21 základních škol z Ostravy, Velké Polomy a Klimkovic.

5.12.2007 – Alšova ulice

V rámci komplexní rekonstrukce komunikací I. obvodu probíhají na ulici Alšova v Porubě stavební práce. Do konce roku 2007 by měla být realizována část první etapy projektu, a to rekonstrukce komunikace pro pěší.