5.12.2007 – Alšova ulice

V rámci komplexní rekonstrukce komunikací I. obvodu probíhají na ulici Alšova v Porubě stavební práce. Do konce roku 2007 by měla být realizována část první etapy projektu, a to rekonstrukce komunikace pro pěší.

Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajících chodníků, vozovky a kontejnerových stání, v ulici bude také vybudováno 40 nových podélných parkovacích stání. Součástí původního projektu je také kácení 12 stromů, náhradní výsadba počítá v lokalitě s vysazením 33 nových stromů.
„Na ulici Alšova proběhne zásah do zeleně v maximálně šetrné míře. Kácet se budou v prvním čtvrtletí příštího roku pouze nezbytně nutné dřeviny, které brání technickému provedení projektu,“ sdělil Alšova uliceporubský místostarosta Petr Mihálik. „V současné době je dán podnět na změnu projektu před dokončením díla, kdy chceme zachovat co největší počet stromů s ohledem na vybudování nových parkovacích míst,“ upřesnil místostarosta. Do konce tohoto roku by měl být na ulici Alšova v rámci umístění chybějícího sloupu veřejného osvětlení skácen jeden strom (jeřáb s obvodem kmenu 120 centimetrů).
„Jsem rád, že přes veškeré problémy, které tuto investiční akci provázely, jsme rekonstrukci zpevněných ploch s rozšířenými parkovacích míst zahájili,“ doplnil porubský starosta Miroslav Novák. „Do budoucna připravujeme také rekonstrukci dalších porubských obvodů,“ doplnil.

Délka rekonstruované komunikace na ulici Alšova činí 2x 145,20 metrů. V celém rozsahu komunikace bude odfrézovaná vrstva krytu v tloušťce 4 centimetrů. Stávající obrubníky budou vytrhány a chodník předlážděn. Na ošetřený odfrézovaný podklad bude proveden asfaltový spojovací postřik a položena vrstva živičné směsi v tloušťce 4 centimetrů. Jízdní pásy v obou směrech budou po levé straně lemovány podélnými parkovacími pruhy, které zasáhnou do stávající zatravněné plochy. Povrch parkovacích stání bude dlážděný. Podél parkovacích pruhů bude vysázena nová okrasná zeleň. Chodníky oddělí od vozovky kamenný obrubník. Dojde ke snížení počtu příčných chodníků ve středovém zeleném pásu ze tří na jeden v linii hlavní pěší trasy v polovině úseku ulice.
Výměna veřejného osvětlení proběhla v roce 2006.