7.1.2008 – Plakátky v Porubě ironicky děkují porubským radním

Na sedmém a osmém porubském obvodu se objevilo několik ručně psaných a malovaných plakátků s odkazem na porubského starostu Miroslava Nováka.

7.1.2008 – Plakátky v Porubě ironicky děkují porubským radním

Anonymní autor v nich konstatuje, že zatímco dnes projede ulicí Bedřicha Nikodéma 6000 osobních automobilů za 24 hodin, z toho 500 nákladních automobilů, po napojení dálničního přivaděče (Severního spoje) na tuto ulici tudy projede 11 000 osobních automobilů za 24 hodin, z toho 1000 nákladních automobilů. Na plakátku je v závěru uvedeno telefonní číslo a email porubského starosty Miroslava Nováka s odůvodněním, že k situaci podá více informací.

„Mám pocit, že v tomto případě jde až o šíření poplašné zprávy mezi lidmi. Poruba má vjezd nákladních automobilů do centra zakázán. I po dokončení Severního spoje bude tranzitní nákladní doprava na ulici Bedřicha Nikodéma nadále zakázaná, stejně jako tomu je i dnes. Ulice Bedřicha Nikodéma bude sloužit jako obslužná komunikace pro lidi, kteří přijíždějí z centra Ostravy a bydlí na sedmém a osmém porubském obvodu. Provoz na ulici Bedřicha Nikodéma bude stejný, jestliže Severní spoj vyústí na ulici Provozní nebo Bedřicha Nikodéma. V případě vyústění na Provozní ulici bude dopravními omezeními zakázán vjezd na ulici Čs. Armádního sboru a automobily budou odkloněny,“ vysvětluje starosta.

„Uvedení mého kontaktu na plakátcích mi v žádném případě nevadí,“ dodává porubský starosta Miroslav Novák. „Lidem na jejich dotazy samozřejmě odpovídám a uvádím vše na pravou míru.“

Do dnešního dne telefonovali starostovi na základě vyvěšených informací tři lidé, deset ho kontaktovalo mailem.

 

Výstavba Severního spoje patří společně s prodlouženou Rudnou k prioritním dopravním stavbám financovaných státem, které usnadní komunikační spojení Ostravy s porubským obvodem. Trasa kříží dálnici D 47 mimoúrovňovou křižovatkou a plní funkci dálničního přivaděče. Propojení ulic Martinovské s ulicí Mariánskohorskou umožní odlehčení přetížené ulice Opavské především směrem z Poruby, Martinova a Třebovic do centra Ostravy.

Výstavba Severního spoje byla součástí Územního plánu města Ostravy už roku 1980. Trasa vedla přes část Turkova (který byl vyhlášen přírodní památkou v roce 1993) a přímo navazovala na ulici Bedřicha Nikodéma v Porubě. Současný Územní plán města Ostravy, který platí od roku 1994, určuje trasu Severního spoje po ulici Provozní v Třebovicích se zaústěním na ulici Martinovskou v křižovatce s ulicí Čs. armádního sboru v Porubě. Trasa dálničního přivaděče by tak vedla přes hustou zástavbu čtvrtého porubského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu Poruba podalo v roce 2000 podnět ke zpracování návrhu změny Územního plánu z roku 1994, související se změnou trasy Severního spoje s vyústěním na ulici Bedřicha Nikodéma, která byla vybudována jako komunikace počítající s napojením Severního spoje.

V současné době je zpracovávána srovnávací studie možných variant, která vyhodnotí veškerá stanoviska z pohledu ochrany obyvatel, ochrany přírody a dopravního hlediska. Ke zpracování nezávislé studie dalo podnět městské zastupitelstvo, které bude hlasovat o případné změně územního plánu.