9.1.2008 – V Porubě přibývá obyvatel i svateb

Počet obyvatel v porubském obvodu narůstá, mírně se také zvyšuje počet párů, které se rozhodly vstoupit do stavu manželského.

9.1.2008 – V Porubě přibývá obyvatel i svateb

V roce 2007 se zvýšil počet porubských obyvatel oproti roku 2006 o 491 občanů. V loňském roce měla Poruba ke 31. 12. 2007 celkem 72 650 obyvatel, z toho 34524 mužů a 38 126 žen. Významné životní jubileum 100 let oslavily dvě jubilantky, ke 101. narozeninám přijímaly gratulace dvě obyvatelky Poruby.

Vzrůstá také počet svateb. V roce 2007 si v Porubě řeklo ano o 16 párů více než v předcházejícím roce. „V roce 2006 bylo na porubské radnici oddáno 284 párů,v roce 2007 se počet nově uzavřených manželství zvýšil na 300,“ sdělil místostarosta Jiří Mlčoch.

Magické datum 7. 7. 2007 využilo ke svatbě celkem 12 párů. V loňském roce seslavila v Porubě devětkrát zlatá svatba (30 let společného života), jedenkrát diamantová (60 let) a jedenkrát kamenná (65 let).