16.4.2008 – Přítomnost městské policie se na porubském úřadu osvědčila

Budovu porubského úřadu na ulici Gen. Sochora, kde se mimo jiné vyplácejí dávky pomoci v hmotné nouzi, střeží už šestý měsíc zaměstnanci městské policie. Strážní služba dává pozor na bezpečnost úředníků i klientů. Během této doby se počet incidentů, ke kterým musela vyjíždět Policie ČR i městská policie značně snížil.

„Ostrahu budovy v minulosti zajišťovala bezpečnostní agentura. Zaměstnanci městské policie monitorují budovu porubského úřadu od 1. listopadu 2007,“ upřesnil porubský starosta Miroslav Novák. V úřední dny zajišťují službu dva stabilní zaměstnanci městské policie, v ostatní dny je přítomen jeden.

„Strážní služba městské policie se velmi osvědčila,“ potvrdila Jana Glogarová, vedoucí Odboru péče o občany porubského úřadu. „Navštěvují nás klienti s různými problémy a pod psychickým tlakem reagují nepřiměřeně, takže dochází k rozepřím. Naše pracovnice byly v minulosti napadány slovně, někdy dokonce i fyzicky. Občas jsme zaznamenali také půtky mezi občany, kteří stáli na chodbách a čekali na vyřízení svých záležitostí. Tato atmosféra nepřispívala klidu zaměstnanců a nebyla důstojná ani pro klienty. Nyní je konfliktů daleko méně. Už samotné uniformy zaměstnanců městské policie mají beze sporu kladný psychologický efekt,“ dodala Glogarová.

Sociální a dávkoví pracovníci porubského úřadu mají na svých stolech tlačítko, které zmáčknou v případě ohrožení, čímž přivolají strážného na pomoc. Přesto zaměstnanci městské policie doprovázejí vytipované problémové klienty přímo k jednáním, u kterých jsou v případě nutnosti i přítomni, aby nedošlo k napadení úřednice.

„Úřad navštěvují i lidé pod vlivem alkoholu a návykových látek. Nejkonfliktnějším obdobím je především začátek měsíce, kdy se vyplácejí dávky,“ sdělil Stanislav Čikas z městské policie. „Pokud dojde k výtržnostem, snažíme se vše vyřešit domluvou. V případě vážnějšího rozporu okamžitě voláme nejbližší hlídku,“ dodal Čikas.

Od prvního května 2008 budou v Porubě dostávat někteří příjemci dávek část příspěvku na živobytí formou poukázek, určených na nákup zboží k zajištění životních potřeb. „Poukázky budou poskytovány těm, kdo dlouhodobě pobírají příspěvek na živobytí a odmítají aktivní přístup ke zlepšení svého postavení, případně současný systém zneužívají. Očekáváme, že někteří z klientů nebudou s tímto systémem spokojeni, a může tak častěji docházet k incidentům. Proto jsme rádi, že je bezpečnost zaměstnanců i klientů nepřetržitě zajištěna městskou policií,“ vysvětlil Václav Bukovský, tajemník porubského úřadu.