17.12.2009 – Rozpočet Poruby na příští rok je vyrovnaný, obvod investuje do oprav ulic, náměstí i škol

Rozpočet městského obvodu Poruba počítá na příští rok s příjmy i výdaji ve výši zhruba 318 milionů korun. Tuto částku dnes schválili na svém zasedání porubští zastupitelé. Přestože sestavování rozpočtu ovlivnila ekonomická krize, plánované investiční akce nejsou ohroženy. Patří mezi ně především zateplení a modernizace devatenácti budov škol a školek, rekonstrukce ulic a náměstí či postupná výměna oken v obecních bytech.

„Při tvorbě rozpočtu jsme počítali s tím, že v příštím roce budou doznívat důsledky ekonomické krize. Navíc jsme se museli vypořádat s výpadkem neúčelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy. Tato částka je o více než šest milionů korun nižší než při schvalování rozpočtu na rok 2009,“ uvedl starosta Poruby Lumír Palyza (ČSSD). Poruba také obdrží investiční transfery z městského rozpočtu ve výši 72 milionů korun, z čehož je 22 milionů určeno na rekonstrukce ulic a stejná částka na modernizaci budov mateřských a základních škol. Obvod bude mít také k dispozici účelově nespecifikované kapitálové prostředky ve výši 28 milionů korun, které může čerpat z městského rozpočtu v průběhu roku 2010 na základě konkrétních požadavků. „Náš rozpočet je závislý na rozpočtu města. Museli jsme optimalizovat a mnohdy minimalizovat veškeré možné výdaje a šetřit budeme ve všech rezortech. Prioritou při tvorbě rozpočtu byl ale požadavek, aby se úsporná opatření co nejméně dotkla obyvatel našeho obvodu. Plánované investiční akce nejsou v žádném případě ohroženy,“ konstatoval starosta s tím, že nejvýznamnější investiční akce Poruby v její novodobé historii odstartuje v březnu. Devatenáct budov základních a mateřských škol projde opravou za 270 milionů korun. Čeká je zateplení, výměna oken a vylepšení regulace topení. Prostředky získala Poruba z Operačního programu Životní prostředí a na dofinancování jsou zajištěny peníze v městském rozpočtu. „Nutnost výměny oken a zateplení několik desítek let starých budov vyplynula z energetického auditu. Plánovanými úpravami by se mohly snížit provozní náklady objektů zhruba o šest milionů korun ročně. To nám do budoucna umožní získat finance na další investiční akce,“ řekl Palyza. Tento projekt je podle něj unikátní nejen výší investice, ale také rekordně krátkou dobou realizace. „Náročná stavební akce potrvá pouhých 211 dnů,“ vysvětlil s tím, že na radnici vznikla pracovní skupina, která bude celou akci koordinovat a spolupracovat s řediteli školských a předškolních zařízení.
náměstí Boženy NěmcovéMěstský obvod se letos bude soustředit také na rekonstrukce ulic a náměstí. „Byli bychom špatní hospodáři, kdybychom si vystačili pouze s jednou investiční akcí. Máme připraveno několik dalších projektů. Tím nejzajímavějším je rekonstrukce náměstí Boženy Němcové. Na projektu se podíleli sami obyvatelé této lokality, měli možnost diskutovat s odborníky a sladit své představy s projektanty. Oprava náměstí si vyžádá šest milionů korun,“ upozornil Palyza s tím, že radnice také plánuje dokončit rekonstrukci ulic v prvním stavebním obvodu. Investice se plánují také v dalších částech Poruby, například v ulici Oty Synka. Cílem je zkvalitnění prostředí a zvýšení komfortu bydlení místních obyvatel. Zlepšení životních podmínek se dočkají i někteří nájemníci obecních bytů. Porubská radnice začne s postupnou výměnou oken a oprav střech u některých domů.