11.1.2010 – Střed Hlavní třídy je zpřístupněn pro parkování automobilů

Městský obvod Poruba ulehčil statické dopravě, kterou v těchto dnech komplikuje nepříznivé počasí. Operativně uvolnil středový pás Hlavní třídy v blízkosti kruhového objezdu pro parkování automobilů. Kapacita nově zpřístupněné parkovací plochy je přibližně 50 vozidel a řidiči ji mohou využívat od pondělního odpoledne až do odvolání.

„Na zmírnění následků sněhové kalamity jsme uvolnili z našeho rozpočtu částku ve výši 250 tisíc korun, které investujeme do odvozu sněhu. Prioritami je odstranění sněhu z prostoru zastávek MHD, z okolí kontejnerových stání, přístupů do škol a školek, dále kontrola střech porubských školských zařízení a kontrola stromů v blízkosti zastávek MHD,“ uvedl starosta městského obvodu Poruba Lumír Palyza.
Údržbu chodníků obvod zajišťuje prostřednictvím soukromé firmy, která nasadila do terénu i těžkou techniku k odstranění ledových ploten. Na odklízení sněhu se soustředí veškeré síly, které má městský obvod k dispozici, včetně pracovníků veřejné služby a veřejně prospěšných prací. „Velké poděkování patří obyvatelům Poruby, kteří prokázali ohleduplnost a uklidili přístupové chodníky a vstupy do domů,“ dodal Palyza.

Hlavní třída - sníh               Hlavní třída  – odvoz sněhu