11.2.2010 – Na sídlišti třídí bioodpad

První komunitní kompostárna v Ostravě slouží obyvatelům sídliště pátého porubského obvodu. V blízkosti základní školy na Ukrajinské ulici mohou lidé ekologicky zpracovat například zbytky jídel, ovoce či zeleniny. Vzniklý kompost jim pak může posloužit například ke hnojení pokojových rostlin nebo ke zkvalitnění zeleně v okolí jejich bydliště. O realizaci projektu se zasloužilo Rodinné centrum Kaštánek společně s organizací Eko-info centrum Ostrava (EICO) za podpory městského obvodu Poruba.

„Když nás oslovili zástupci organizace EICO s myšlenkou komunitního kompostování, kterým se aktivně předchází vzniku bioodpadu, rozhodli jsme se tento projekt podpořit. Obyvatelům Poruby přináší možnost třídit další druh odpadu a prospět tak životnímu prostředí. Projekt je přínosný i v sociální oblasti. Podporuje navazování vztahů mezi sousedy, kteří žijí vedle sebe, ale mnohdy se navzájem neznají,“ řekl místostarosta Poruby pro životní prostředí Petr Jedlička. Jak dodal, městský obvod pomohl iniciátorům projektu vytipovat vhodnou lokalitu pro umístění malého kompostéru.
KompostérZařízení má za sebou dva měsíce ostrého provozu a získává si stále více příznivců. „K projektu se postupně přidává stále více rodin z panelových domů, návštěvníků Kaštánku i dalších organizací z okolí. Zájemci o společné kompostování dostanou v našem centru, které sídlí v prostorách základní školy na Ukrajinské ulici, kompostovací koš se sáčky. Vysvětlíme jim princip, na jakém komunitní kompostování funguje, a poradíme, jak se zapojit,“ uvedla předsedkyně Rodinného centra Kaštánek Ivana Štibingerová. Právě podpora ekologicky prospěšných činností je jedním ze základních cílů rodinného centra. „Říkali jsme si, že volnočasovou nabídku pro mladé rodiny můžeme obohatit o aktivity, které jsou šetrné k životnímu prostředí,“ vysvětlila Štibingerová s tím, že netříděný odpad zatěžuje zbytečně nejen životní prostředí, ale také rozpočet obvodu a tím i samotných občanů.
Pokud se projekt osvědčí, porubská radnice naváže s organizací EICO širší spolupráci. „Nebráníme se tomu, aby počet kompostérů v našem obvodu postupně narůstal. Pokud o to bude zájem, najdeme v Porubě další vhodné lokality, kde by bylo možné komunitní kompostování provozovat.“ doplnil Jedlička.