3.2.2010 – Poruba žádá o dotaci na výstavbu cyklostezky

Městský obvod Poruba požádá o dotaci z regionálního operačního programu na výstavbu chybějící části cyklostezky v délce zhruba 800 metrů na Opavské ulici. S podáním žádosti včera souhlasilo obvodní zastupitelstvo.

„Reagujeme na výzvu pro předkládání žádosti o dotaci v oblasti podpory Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava. Tu vyhlásila na konci loňského roku Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Městský obvod Poruba žádá o dotaci na projekt, jehož cílem je výstavba chybějící části cyklostezky v úseku od hypermarketu Interspar po hypermarket Tesco,“ uvedl místostarosta Poruby Petr Mihálik (ČSSD). Jak podotkl, sto deset metrů z této trasy je součástí tzv. Jantarové stezky, tedy cyklostezky nadnárodního charakteru. „Součástí investiční akce je nové vydláždění stávajícího chodníku pro pěší. Odhad celkových nákladů činí téměř osm a půl milionů korun,“ informoval Mihálik. V rámci žádosti o poskytnutí podpory z regionálního operačního programu bude městský obvod Poruba žádat o maximální míru dotace, tedy 92,5 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. Ten bude nutné spolufinancovat z rozpočtu statutárního města Ostravy. „Máme již zpracovanou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a v současné době zpracováváme dokumentaci ke stavebnímu povolení, jehož vydání očekáváme v červnu letošního roku,“ dodal Mihálik.
Poruba má vybudovanou zhruba dvanáctikilometrovou síť cyklotras. Podél jednotlivých stezek jsou umístěny mapy městského obvodu s vyznačením všech stávajících tras a také stojany pro uzamčení kol.