03/2010

24.3.2010 – Obvod plánuje další dětská hřiště

V Porubě by mohla ještě letos vyrůst další hrací plocha pro děti. Pokud se porubskému úřadu podaří získat peníze z nadace ČEZ, na místě starého hřiště ve dvorní části Hlavní třídy mezi Alšovou ulicí a náměstím J. Nerudy vznikne sportoviště se třemi hřišti.

24.3.2010 – Poruba ocenila pedagogy roku

Městský obvod Poruba letos udělil uznání dvěma výrazným pedagogickým osobnostem, které se práci s dětmi věnují nad rámec pracovních povinností. Z rukou starosty Lumíra Palyzy převzaly ocenění Lenka Roupová ze Základní školy na ulici J. Valčíka a Světlana Habudová z Mateřské školky na ulici Oty Synka.

24.3.2010 – Poruba hledá pracovníky veřejné služby

Více pracovních sil, které by pomohly s čištěním ulic a veřejných prostranství, potřebuje v jarním období městský obvod Poruba. Uvítá proto z řad dlouhodobě nezaměstnaných další zájemce o výkon veřejné služby. Na místní radnici se mohou hlásit uchazeči nejen z Poruby, ale i z jiných městských obvodů, měst a obcí.

16.3.2010 – Městský obvod rozdělil více než čtvrt milionu korun

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba rozhodlo na svém zasedání 16. března 2010 o rozdělení 250 tisíc korun mezi občanská sdružení a neziskové organizace. Poskytnuté granty a dotace pomohou realizovat projekty v oblasti kultury, sportu i volného času a podpoří také aktivity zdravotně postižených.

15.3.2010 – Mateřské školy čekají nápor nových dětí

Devatenáct porubských mateřinek je připraveno na letošní zápisy, které proběhnou 16. a 17. března. Podle předběžných odhadů by se k nim mělo dostavit zhruba 600 dětí.

11.3.2010 – V Porubě odstartoval ojedinělý vzdělávací projekt pro děti z mateřských škol

Unikátní vzdělávací projekt v oblasti dopravní výchovy dnes odstartoval v prostorách porubského zámku. Má formu divadelní hry s hudebními a výtvarnými prvky a je určen především dětem z mateřských škol. Právě sami předškoláci jsou aktéry interaktivního představení, které se odehrává v kulisách mobilního dopravního hřiště a má děti naučit pravidlům silničního provozu.

9.3.2010 – Starosta pasoval prvňáčky na čtenáře

Porubští prvňáčci se dnes v pobočce městské knihovny na Vietnamské ulici slavnostně zařadili mezi čtenáře. Do cechu čtenářského je pasoval starosta Poruby Lumír Palyza. Tato akce byla součástí týdenního programu, který Knihovna města Ostravy připravila pro děti z prvních tříd.

2.3.2010 – Poruba ruší dočasná parkoviště

Dvě dočasná parkoviště na Hlavní třídě a ulici Pionýrů, která zprovoznil městský obvod Poruba v zimním období s cílem usnadnit řidičům parkování v centrálním části obvodu, končí svůj provoz. Mimořádná opatření v oblasti statické dopravy ruší porubská radnice vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám.

1.3.2010 – Poruba začala s úklidem ulic

Příznivé klimatické podmínky umožnily městskému obvodu Poruba začít s čištěním ulic po zimním období. Radnice se při něm zaměří především na hlavní tahy, mezi něž patří například Hlavní třída, ulice 17. listopadu či Opavská ulice. Strojní přečišťování ulic doplní úklid veřejných prostranství před úřady, zdravotnickými a školskými zařízeními. Ten zajistí úklidové čety složené z pracovníků veřejně prospěšných prací a veřejné služby.