15.3.2010 – Mateřské školy čekají nápor nových dětí

Devatenáct porubských mateřinek je připraveno na letošní zápisy, které proběhnou 16. a 17. března. Podle předběžných odhadů by se k nim mělo dostavit zhruba 600 dětí.

Zápisy v MŠ„Vzhledem k velkému zájmu rodičů o umístění dětí v porubských školkách jsme v loňském roce přebudovali prostory mateřské školy na ulici J. Skupy, které měl v pronájmu soukromý provozovatel fitness centra. Vznikla tak nová třída nabízející 26 míst. V dalších školkách, kde nám to dovolily hygienické podmínky, došlo k navýšení počtu dětí ve třídách,“ uvedl porubský místostarosta Jan Dekický. Díky těmto opatřením mohou porubské školky přijmout zhruba o padesát dětí více. „Věříme, že letos bude stejně jako v minulém roce uspokojeno více než devadesát procent zájemců,“ dodal místostarosta.
O průběhu zápisů rozhoduje každá mateřská škola sama. Některé školky spojují zápisy se dnem otevřených dveří. „Jsme rádi, když rodiče přijdou k zápisu i se svými dětmi. V rámci dne otevřených dveří si mohou prohlédnout prostory a zjistit, jak vypadá denní program. Letos máme pro děti i rodiče připravenu také ochutnávku zdravé výživy. Často se tvrdí, že strava ve školkách není dobrá, tak chceme všechny přesvědčit, že to není pravda. Pokud bude mít někdo zájem, může si domů odnést recepty,“ sdělila Jindřiška Vavrečková, ředitelka mateřské školy na ulici J. Skupy.
Přednost u zápisů dostanou děti v předškolním věku, které mají ze zákona nárok navštěvovat mateřskou školu jako přípravu na školu základní. Další výhodu získávají děti, jejichž sourozenec už mateřskou školu navštěvuje, a dále děti starší tří let s trvalým pobytem v Porubě, jejichž rodiče pracují nebo se do práce chystají. V loňském roce musely mateřinky odmítnout pouze děti mladší tří let a děti nezaměstnaných rodičů a těch, z nichž je jeden z rodičů na mateřské dovolené s mladším dítětem. Letos by měla být situace obdobná.
Městský obvod Poruba provozuje celkem devatenáct mateřských škol s kapacitou téměř 2000 míst. V obvodu působí další tři školky, které se zaměřují na výchovu a vzdělávání hendikepovaných dětí a dětí s vadami řeči.