2.3.2010 – Poruba ruší dočasná parkoviště

Dvě dočasná parkoviště na Hlavní třídě a ulici Pionýrů, která zprovoznil městský obvod Poruba v zimním období s cílem usnadnit řidičům parkování v centrálním části obvodu, končí svůj provoz. Mimořádná opatření v oblasti statické dopravy ruší porubská radnice vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám.

„Obě dočasné parkovací plochy byly v době sněhové kalamity maximálně využívány a od řidičů jsme měli řadu příznivých ohlasů. Důvody k provozování těchto parkovišť nyní pominuly, proto jsme se rozhodli ukončit možnost parkování na středovém pásu Hlavní třídy a sportovním hřišti na ulici Pionýrů,“ konstatoval starosta Poruby Lumír Palyza. Z obou lokalit již byly odstraněny přenosné dopravní značky umožňující řidičům vjezd na volné plochy. „Ve spolupráci s policií nyní informujeme řidiče, kteří mají na těchto místech odstavena svá vozidla, aby je neprodleně přeparkovali,“ doplnil starosta. Podle něj se vytvoření dočasných parkovišť radnici osvědčilo a pokud v příští sezóně bude potřeba, obvod je opět v zimním období zprovozní.

Porubská radnice se chce nyní soustředit na zkulturnění parkování v obvodu. „Reagujeme na všechny stížnosti občanů, kteří upozorňují na neukázněné řidiče. Požádali jsme policii, aby se zaměřila na kontroly a sankcionování těch motoristů, kteří parkují v zeleni a v zákazech stání. Řidiči si musí uvědomit, že ničení zeleně či znemožňování průjezdu integrovaných složek nebude z naší strany tolerováno,“ upozornil Palyza. Podle něj radnice letos počítá s mírným navýšením počtu parkovacích míst v Porubě. Obvod má připraven a komplexně zpracován projekt na vybudování nových parkovacích míst pro oblast Opavské ulice. Jde o výstavbu parkovacího domu, který by poskytl 126 míst pro osobní automobily. Parkovací dům má být proveden jako ocelová konstrukce ve tvaru válce, na níž je osazen plně automatický systém pro ukládání automobilů. „Vzhledem k tomu, že na výstavbu tohoto domu je potřeba zajistit téměř 120 milionů korun, je otázka financování a realizace projektu velmi složitá. Městský obvod se snaží získat peníze formou žádostí o dotace. Pokud by byl při získávání prostředků úspěšný, mohla by výstavba parkovacího domu začít ještě v letošním roce,“ vysvětlil Palyza. Upozornil také, že v rámci letošních rekonstrukcí části ulice M. Kopeckého v blízkosti Domu kultury Poklad a náměstí B. Němcové dojde k navýšení počtu parkovacích míst v těchto dvou lokalitách téměř o 40 míst.