9.3.2010 – Starosta pasoval prvňáčky na čtenáře

Porubští prvňáčci se dnes v pobočce městské knihovny na Vietnamské ulici slavnostně zařadili mezi čtenáře. Do cechu čtenářského je pasoval starosta Poruby Lumír Palyza. Tato akce byla součástí týdenního programu, který Knihovna města Ostravy připravila pro děti z prvních tříd.

Začínající čtenáři se v rámci Týdne prvňáčků seznamují s fungováním knihovny a mohou se zdarma zaregistrovat. „Rád slyším, že v době internetu, mobilů a dalších technických vymožeností zůstává kniha dobrým přítelem dětí,“ řekl starosta při setkání se žáky ze Základní školy na Ukrajinské ulici. Ti v knihovně shlédli divadelní představení, zasoutěžili si a obdrželi malé dárky.
Pobočka městské knihovny na Vietnamské ulici, v níž slavnostní pasování probíhalo, registruje v současné době zhruba tři sta dětských čtenářů. Sídlí v moderních prostorách společně s Centrem volného času, které provozuje porubská radnice. „Multifunkční využití budovy poskytuje dětem možnost vzdělávání, zábavy i sportu na jediném místě. Smysluplné trávení volného času je nejlepší prevencí kriminality mládeže a sociálně patologických jevů,“ podotkl starosta s tím, že ucelená forma služeb pro nejmenší je navíc ulehčením pro rodiče, kterým odpadá starost s dopravou dětí z jedné instituce do jiné.
Knihovna města Ostravy disponuje v městském obvodu Poruba celkem čtyřmi pobočkami, kromě Vietnamské ulice je zájemci najdou na ulicích Opavské, Podroužkově a L. Podéště.