12.7.2010 – Radnice zajišťuje kropení rozpálených ulic

Kropení rozpálených silnic a veřejných prostranství zajišťuje v těchto dnech městský obvod Poruba ve spolupráci se společností Ostravské komunikace. Ulice porubského obvodu svlažují dva kropicí vozy, které ve frekventovaných lokalitách jezdí každodenně. Opatření má přispět ke zlepšení ovzduší.

Kropicí vůz při průjezdu Porubskou ulicí. „Kropicí vozy, které zvlhčují vzduch, také čistí cesty od nečistot a chladí rozpálený asfalt, aby se v něm nevytvářely praskliny. Čištění vozovek provádí společnost Ostravské komunikace, která má k dispozici dva kropicí vozy. Provoz jednoho z nich zafinancuje městský obvod ze svých zdrojů. Hodina provozu stojí 800 korun, což představuje náklady zhruba 6 500 korun denně. „Kropení zajistíme ve všech částech obvodu. Začínáme tam, kde není hustá a vzrostlá zeleň, tedy v novějších sídlištních zástavbách, následně se vozy přesunou do památkové zóny,“ uvedl místostarosta Poruby Petr Mihálik.
Extrémně vysoké teploty vyžadují mimo jiné zvýšenou péči o zeleň v obvodu. Městský obvod Poruba proto oslovil sbor dobrovolných hasičů z Pustkovce, který v případě přetrvávajícího parného počasí bude každých 48 hodin kropit okrasné záhony především v centrální části Poruby. Obvod tak navázal na předchozí dobrou spolupráci s pustkoveckými hasiči, kteří tímto způsobem Porubě vypomáhali už v roce 2008.
Úřad městského obvodu v horkých dnech zajišťuje pitný režim pracovníkům veřejně prospěšných prací, kteří mají na starosti údržbu venkovních prostranství. Každý z nich má zdarma k dispozici jeden a půl litru tekutin denně. „Rozhodli jsme také, že dokud vysoké teploty nepoleví, budou mít pracovníci veřejně prospěšných prací častěji přestávky,“ dodal Mihálik.