12.10.2010 – V hlavní budově porubské radnice byla otevřena stálá expozice dokumentující historii městského obvodu

Stálou expozici, která dokumentuje historii a rozvoj Poruby, dnes představili veřejnosti zástupci městského obvodu. Je tvořena deseti informačními panely, které jsou sondou do dějinných událostí Poruby od prvního osídlení až po dvacáté století. Návštěvníci ji najdou v hlavní budově porubské radnice.

stálá expoziceProstřednictvím výstavních panelů je možno nahlédnout do minulých století, zlomových okamžiků i zajímavých částí Poruby a vychutnat si atmosféru, která dýchá z dobových fotografií. Každý z deseti panelů je originálně zpracován nejen z hlediska využití barevného spektra, ale i výběrem ucelených témat, které jsou obohaceny o vzpomínky pamětníků a odkazy kronik. „Porubská radnice dlouhodobě usiluje o zlepšení informovanosti a posílení povědomí veřejnosti o místě, kde žijí. Ke zvýšení zájmu občanů o dění v našem městském obvodu má přispět i tato stálá expozice, která dokumentuje úsilí předchozích generací o rozvoj Poruby,“ řekl starosta městského obvodu Lumír Palyza. Informační panely najdou návštěvníci v reprezentativních prostorách ve druhém patře hlavní budovy Úřadu městského obvodu Poruba na Klimkovické ulici. Expozice je veřejnosti přístupná v pondělí a ve středu od 8:00–12:00 a od 13:00–17:00, v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00–12:00.