21.10.2010 – Petici za výstavbu Prodloužené Rudné podpořilo téměř sedm tisíc lidí

Petiční akce na podporu výstavby Prodloužené Rudné skončila. Během pouhých sedmnácti dnů připojilo pod petici svůj podpis více než šest tisíc sedm set lidí, kteří nesouhlasí se zastavením stavby „Silnice I/11, Ostrava, Prodloužená Rudná – hranice okresů Ostrava, Opava“. Tu ministr dopravy Vít Bárta vyřadil ze seznamu prioritních dopravních projektů. Petici mohli lidé podepisovat od 4. do 20. října na devíti veřejně přístupných místech v Porubě. Petiční výbor zašle v nejbližší době podepsané petiční archy ministerstvu dopravy.

„Pozitivní reakce Porubanů i obyvatel jiných ostravských obvodů a přilehlých obcí na možnost připojit podpis pod petici svědčí o tom, že si uvědomují důležitost výstavby Prodloužené Rudné a citlivě vnímají dopravní i ekologické dopady rozhodnutí ministra dopravy Víta Bárty, který financování výstavby této komunikace odložil na rok 2013. Vítáme, že lidé v tak velkém měřítku podpořili naši snahu o změnu postoje ministerstva dopravy,“ uvedl starosta městského obvodu Poruba a předseda petičního výboru Lumír Palyza. Jak podotkl, petiční archy na podporu výstavby Prodloužené Rudné byly umístěny v budovách porubské radnice na Klimkovické ulici a ulici Gen. Sochora, v budově Kulturního centra Poruba na Opavské ulici, ve vestibulu Fakultní nemocnice Ostrava, v domech s pečovatelskou službou na Průběžné ulici a ulici I. Sekaniny, v Domově pro seniory Slunečnice na Opavské ulici a v Informačním centru Poruba na Hlavní třídě. Zájemcům byl k dispozici také mobilní petiční stánek, který byl instalován u tramvajové zastávky Poruba vozovna, následně se přestěhoval k autobusovým zastávkám Duha na ulici 17. listopadu. Už během prvního týdne podpisové akce bylo zřejmé, že má tisíce příznivců. V prvních šesti dnech pod petici připojilo svůj podpis přes tři tisíce lidí, během dalších jedenácti dnů se jejich počet zdvojnásobil. „Podepsané petiční archy odešleme ministru dopravy Vítu Bártovi. Věřím, že přispějí k tomu, aby ministr své rozhodnutí přehodnotil,“ dodal Palyza.

Výstavba Prodloužené Rudné patří k prioritním dopravním stavbám a městský obvod Poruba na ni čeká už od roku 1994. Jejím hlavním přínosem má být odvedení dopravy z páteřních komunikací obvodu, snížení emisí a prašnosti. Obyvatelé Poruby v posledních letech pociťují zhoršování životního prostředí, které způsobuje hlavně doprava, proto je výstavba Prodloužené Rudné zcela zásadní pro zlepšení životního prostředí a tím i pro další rozvoj městského obvodu.