4.10.2010 – Porubské základní školy mají novou techniku

V deseti základních školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, přibylo v letošním školním roce deset interaktivních tabulí. Dvě zbývající porubské základní školy získají tabule do konce října.

Základní škola na Bulharské ulici využívá novou tabuli od 1. října. „O interaktivní výuku je velký zájem, pomáhá k lepšímu pochopení látky a udržuje posluchače aktivní po celou dobu vyučování. Novou tabuli jsme umístili do učebny přírodopisu, kde ji budou využívat žáci druhého stupně,“ řekl Aleš Kazický, ředitel Základní školy na Bulharské ulici.

ZŠ – nová technikaV první hodině ostrého provozu začali žáci Základní školy na Bulharské ulici testovat interaktivní tabuli opakováním desetinných čísel. „Vyučování s interaktivní tabulí je zábavnější i v takových předmětech, jakými jsou matematika a fyzika,“ říká Michaela Pilchová ze 7. A.

„Na zakoupení deseti interaktivních tabulí pro naše základní školy jsme získali jeden milion korun z fondu životního prostředí ostravského magistrátu. Porubská radnice přispěla na jejich nákup částkou ve výši 200 tisíc korun,“ sdělil porubský místostarosta Jan Dekický. Další dvě porubské základní školy, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, získají interaktivní tabule do konce října letošního roku. Jejich nákup za zhruba 100 tisíc korun financoval obvod z vlastních zdrojů.