1.12.2010 – Ekologický projekt zajistil dětem venkovní učebnu

Novou zahradu s výukovým altánem má od konce listopadu Základní škola na Komenského ulici v Ostravě-Porubě. Komplexní revitalizace venkovních prostor, která proběhla v rámci ekologického projektu Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro budoucí generace, si vyžádala investici ve výši 376 tisíc korun. Osmdesát procent poskytl ostravský magistrát prostřednictvím komise životního prostředí, zbylou částku doplatil městský obvod Poruba.

Altán v areálu ZŠ KomenskéhoŠkolní zahrada prošla během podzimu celkovou estetizací včetně výsadby nové zeleně, součástí projektu byla i instalace výukového altánu s tabulí a počítadlem, vytvoření přírodního jezírka a skalky, zabudování pítka a herních prvků. „Věřím, že děti ocení možnost vzdělávat se i mimo klasické učebny. Pro tento projekt jsme vybrali školu, která se ve svém výukovém programu specializuje na ochranu životního prostředí. Plánujeme, že v projektu budování venkovních učeben budeme pokračovat i v našich dalších školních zařízeních,“ uvedl místostarosta městského obvodu Poruba Jan Dekický s tím, že novou zahradu začnou žáci ze Základní školy na Komenského ulici plně využívat na jaře příštího roku.

Základní škola na Komenského ulici je zapojena do mezinárodního programu EKOŠKOLA. Vybraní žáci školy mají svůj Ekotým, který mimo jiné dohlíží na dodržování zásad šetření energií v budově školy. Malí ochránci přírody také třídí odpad do příslušných nádob, sbírají starý papír a plastová víčka pro Rehabilitační ústav v Hrabyni a jsou zapojeni do projektu RECYKLOHRANÍ, jehož podstatou je sběr starých baterií a drobných nefunkčních elektrozařízení. Každým rokem škola pořádá Ekotýden, během nějž vylepšuje prostředí ve škole. Za mimořádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí ocenila školu letos na podzim Rada Moravskoslezského kraje, když jí jako jediné ostravské základní škole udělila cenu v soutěži Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2009/2010.