16.12.2010 – Zastupitelstvo schválilo rozpočet městského obvodu Poruba na rok 2011

Městský obvod Poruba počítá v příštím roce s příjmy a výdaji ve výši přibližně 344 milionů korun. Vyplývá to z rozpočtu, který dnes na svém letošním posledním zasedání schválilo porubské zastupitelstvo. Vyrovnaný rozpočet se podařilo sestavit díky úsporným opatřením. Podle starosty městského obvodu Lumíra Palyzy musejí v příštím roce šetřit všechny resorty.

„Při návrhu rozpočtu běžných výdajů jsme se snažili pokrýt požadavky jednotlivých resortů i našich příspěvkových organizací. Tyto požadavky vždy překračují možnosti městského obvodu Poruba, proto musely být kráceny,“ konstatoval starosta Poruby Lumír Palyza s tím, že prioritou je hospodařit bez zadlužování obvodu. „To se nám letos i přes doznívající ekonomickou krizi podařilo. Navíc jsme realizovali významné investiční akce, jakými byly například energetické úspory v našich školách a školkách či rekonstrukce ulic,“ uvedl starosta a dodal, že v tomto trendu by radnice chtěla pokračovat i v příštím roce.

Městský obvod se při sestavování návrhu rozpočtu musel vyrovnat s některými změnami v legislativě. „V oblasti příjmů se nám snižuje příjem z místního poplatku z výherních hracích přístrojů, a to v důsledku zákazu jejich provozu obecně závaznou vyhláškou v určených lokalitách Poruby. Na druhé straně bude od začátku příštího roku platit na území města Ostravy nová vyhláška, která zpoplatňuje kromě výherních hracích přístrojů i jiná herní technická zařízení. Očekáváme proto zvýšení příjmů místních poplatků z těchto zařízení,“ vysvětlil starosta. Jak podotkl, na investice neobdržel městský obvod do svého rozpočtu žádný transfer. „Kapitálové prostředky vyčleněné pro náš obvod jsou součástí rozpočtu města. Konkrétně jde o 20 milionů korun na rekonstrukce místních komunikací, 20 milionů korun na opravy školních budov a 15 milionů korun, které nejsou specifikovány,“ uzavřel Palyza. Letos městský obvod hospodařil na základě schváleného rozpočtu ve výši zhruba 318 milionů korun, a to na straně příjmů i výdajů.