Informační centrum Poruba se stěhuje

Porubské informační centrum, které do konce loňského roku provozoval městský obvod, už návštěvníci nenajdou v kanceláři CK Poslední šance na ulici Spojů. Radnici se podařilo zajistit vhodnější nebytové prostory přímo na Hlavní třídě. Ty umožní infocentru provozovat aktivity, které dosud občanům chyběly. Nová kancelář se otevře na jaře letošního roku.

Informační centrum Poruba se stěhuje

„Součástí nových prostor bude komunikační zóna a galerie. V současné době prochází nebytový prostor rekonstrukcí. Stavební úpravy by měly být hotovy do jara letošního roku, kdy informační centrum začne opět sloužit obyvatelům Poruby,“ uvedl starosta městského obvodu Lumír Palyza. Jak podotkl, z organizačních důvodů přechází správa informačního centra pod příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Poruba. „Od tohoto začlenění si slibujeme lepší dostupnost a širší nabídku služeb občanům. I nadále bude základním posláním infocentra poskytovat zájemcům informace o městském obvodu, o plánovaných akcích, a nabízet k prodeji vstupenky na tyto akce,“ doplnil starosta. Provozní doba informačního centra by měla zůstat obdobná jako doposud, novöu kancelář najdou návštěvníci v horní části Hlavní třídy.