Předškoláky čeká zápis do prvních tříd

Zápis dětí do prvního ročníku základních škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, se letos uskuteční 15. a 16. ledna. Podle předběžných odhadů by se mělo do škol dostavit zhruba 670 předškoláků, což je asi o 100 více než v loňském roce.

Předškoláky čeká zápis do prvních tříd

„V současnosti mohou rodiče vybrat školu pro své dítě podle jeho nadání a schopností,“ uvádí místostarosta Jan Dekický. „Každá z porubských škol má specifické zaměření, například na přírodovědné předměty, cizí jazyky nebo na hudební, výtvarnou či tělesnou výchovu,“ doplňuje.

Zvolenou školu mohou rodiče se svými dětmi navštívit ještě před zápisem v rámci dne otevřených dveří, s jejím vybavením se mohou seznámit při virtuální prohlídce na adrese http://www.moporuba.cz/skoly/

Zápis do první třídy se týká dětí, které oslaví šesté narozeniny do 31. srpna letošního roku. Součástí zápisu je prověření základních motorických dovedností a představivosti. Pedagogové například zjišťují, jakou má dítě slovní zásobu, zda pozná barvy, tvary, čísla a písmena. Zaměřují se také na komunikační dovednosti a sociální návyky dítěte a hodnotí, zda je předškolák schopen se soustředit na zadaný úkol.

K zápisu ve stanoveném termínu se společně s dítětem musí dostavit minimálně jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce dítěte. Pokud se dítě nemůže k zápisu dostavit například z důvodu nemoci, je nutné oznámit tuto skutečnost vedení školy, a to rodičům nabídne náhradní termín zápisu.

 

Termíny zápisů do 1. tříd porubských základních škol – zde