Porubské organizace využívají elektronické aukce

Elektronické aukce přinášejí značné úspory. Velmi aktivně se do Systému sdružených nákupů města Ostravy zapojují i příspěvkové organizace městského obvodu Poruba. Dvě z nich získaly nejvyšší hodnocení A++ a Centrum sociálních služeb Poruba se umístilo mezi pěti nejlepšími organizacemi města.

Porubské organizace využívají elektronické aukce

Rada města Ostravy schválila ocenění městským organizacím, které se nejaktivněji zapojují do Systému sdružených nákupů. Mezi oceněnými jsou i čtyři příspěvkové organizace městského obvodu Poruba. Nejlépe si vedlo Centrum sociálních služeb Poruba, které společně s Mateřskou školou na ulici Jana Šoupala získalo nejvyšší rating A++.

„V elektronických aukcích nakupujeme v podstatě všechno, od kancelářských, hygienických potřeb, přes ochranné pomůcky až po elektro vybavení. Jsme už se systémem sžití a přináší nám značné úspory,“ uvedla ředitelka Centra sociálních služeb Poruba Jiřina Foldynová.

Ratingu A+ dosáhla i Mateřská škola na ulici V. Makovského a hodnocení A pak Mateřská škola na ulici Ukrajinská. Všechny organizace dostaly vedle ocenění i finanční příspěvek.

„Systém sdružených nákupů nám přináší značnou úsporu peněz. Jsme rádi, že se do něj oceněné příspěvkové organizaci tak úspěšně zapojují a byli bychom rádi, kdyby se k nim přidaly i ty ostatní,“ uvedl starosta Poruby Lumír Palyza.