Porubské základní školy přivítaly 670 prvňáčků

Do lavic dvanácti porubských základních škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, zasedlo v novém školním roce 5170 žáků, z toho 670 prvňáčků, což je o šedesát více než loni. 

Porubské základní školy přivítaly 670 prvňáčků

„Většina našich základních škol má specifické zaměření, ať už jde o rozšířenou výuku cizích jazyků, výuku matematiky a přírodovědných předmětů nebo tělesnou, hudební a výtvarnou výchovu. Porubské školy jsou vyhledávány rodinami z celého regionu a řada dětí dojíždí do našich školních zařízení také z okolních obvodů i obcí,“ uvedl starosta Lumír Palyza.

Starosta první školní den přivítal prvňáčky ve škole Porubská 831, která od 1. září nese jméno generála Zdeňka Škarvady. „Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků a je skvělé, že v osobě pana generála mají děti velký vzor. Vždyť Zdeněk Škarvada mluvil pěti jazyky. Jistě by měl radost, kdyby viděl, že jsme otevřeli pro prvňáčky i bilingvní třídu, ve které se hned od začátku budou učit matematiku a pracovní výchovu v angličtině,“ řekla ředitelka školy Milena Walderová.