Městský obvod poskytne účelové dotace i letos

2/1 2014

Účelové dotace poskytuje městský obvod Poruba ze svého rozpočtu občanským sdružením, nadacím, příspěvkovým, neziskovým, humanitárním i jiným organizacím. Žádost o dotaci na projekt, který trvá nepřetržitě po celý kalendářní rok, je třeba podat do 15. února, ostatní žádosti se přijímají podle vyhlášených témat během celého roku nejpozději měsíc před realizací projektu.

Městský obvod poskytne účelové dotace i letos

Finanční prostředky uděluje městský obvod na základě Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba na rok 2014 schválených Zastupitelstvem městského obvodu Poruba. „Dotaci lze poskytnout organizacím, které pracují s mládeží, v tělovýchově a sportu, v sociálních službách, ve zdravotnictví, v oblasti podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,“ informoval starosta Lumír Palyza. „Peníze budou přiděleny na aktivity na území městského obvodu Poruba,“ doplnil starosta s tím, že jako každý rok chce městský obvod podpořit organizace, které pomáhají lidem a rozšiřují nabídku činností pro občany.

Dotační oblastiKontakt
tělovýchova, sport a volný čas dětí a mládeže J. Karchňaková, tel. č. 599 481 593             
kultura, vzdělávání a volný čas dětí a mládeže J. Karchňaková, tel. č. 599 481 593
sociální a zdravotní péče J. Dolinková, tel. č. 599 481 555
ochrana životního prostředí M. Švigostová, tel. č. 599 480 620
ostatní L. Filáková, tel. č. 599 480 754

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO-MOb Poruba