Ve čtvrtek 24. dubna oslavíme Den Země

22/4 2014

Tradiční oslavy Dne Země se uskuteční ve čtvrtek 24. dubna od 9:00 do 17:00 hodin na prostranství u kruhového objezdu na Hlavní třídě. Letošními tématy jsou Rok rodinných farem a Krystalografie. Oslavy jsou organizovány v rámci stejnojmenné celosvětové kampaně, jejímž cílem je upozornit na důležitost ochrany životního prostředí a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku.

Ve čtvrtek 24. dubna oslavíme Den Země

Návštěvníky čekají interaktivní pořady, divadelní představení s ekologickou tematikou i spousta zábavy. Kromě každoročních aktivit, jako je výroba ptačích budek, výstava jarních hub, výroba sádrových odlitků stop zvěře, pozorování Slunce vesmírným dalekohledem nebo ukázky psích sportů a sokolnictví jsou připraveny i novinky. „Letos se s prezentací připojí také Krajská hygienická stanice a s divadelním představením Kabaret vědy a techniky vystoupí zaměstnanci Hvězdárny a planetária Johanna Palisy,“ sdělila Zuzana Čerkovská ze Střediska přírodovědců, které Den Země v Porubě pořádá. „Řada organizací zakomponovala do svých programů téma letošního Dne Země, a tak se mohou příchozí těšit na workshopy typu Pěstujeme plodiny, Malý pěstitel, Na farmě, Byliny kolem nás nebo Domácí zvířata,“ doplnila Čerkovská s tím, že ani letos nebude chybět dětská zoo, kontakt s živými zvířaty, hry či soutěže.

„Oslavy Dne Země se těší velkému zájmu obyvatel a představují hezkou tradici v centru Poruby, která si zaslouží naši pozornost a podporu,“ uvedl starosta Lumír Palyza s tím, že podpora ekologických aktivit patří v městském obvodu k prioritám a vyzdvihl činnost Střediska přírodovědců, které se ve spolupráci s dalšími organizacemi, školami a odbornými pracovišti z Ostravska zasazuje o popularizaci ochrany životního prostředí.  

 

Den Země poprvé slavili 22. dubna 1970 američtí studenti, kteří požadovali zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí a přijetí nových ekologických zákonů. Zároveň stanovili požadavky nutné k dosažení trvale udržitelných podmínek života na Zemi.