Porubu sevřel ledový krunýř

2/12 2014

V podstatě celá Česká republika se první prosincové dny potýkala s námrazou a ledovkou. V Porubě vyjelo patnáct posypových vozů do ulic hned po poledni 1. prosince a osádky pracovaly v podstatě non-stop i následující den.

Porubu sevřel ledový krunýř

Po deštích 1. prosince přišlo ochlazení a celou Porubu sevřel ledový krunýř. Firma, která pro městský obvod zajišťuje zimní údržbu, vyslala do ulic veškerou techniku, která se nezastavila ani následující den.

„Městský obvod se stará o komunikace III. a IV. třídy. Jedná se o cesty, po kterých nejezdí městská hromadná doprava, a chodníky. Naši zaměstnanci v součinnosti s meteorology a Ostravskými komunikacemi od rána sledovali stav počasí a ve 13:00 hodin vyhlásili první výjezd. O hodinu později už bylo v ulicích patnáct strojů, které se od té doby v podstatě nezastavily,“ uvedl místostarosta Dalibor Malík.

A zaměstnance firmy zajišťující zimní údržbu čekal a stále čeká pořádný kus práce. Městský obvod Poruba se totiž stará o 58 kilometrů vozovek, 131 kilometrů chodníků, 86 autobusových zastávek, 200 přechodů pro chodce a 1670 m2 schodišť. „Při množství, o které se staráme, nemohl být posyp proveden hned na všech místech. Firma postupuje podle plánu zimní údržby, kdy nejdříve musí upravit chodníky souběžné s trasami městské hromadné dopravy, potom uklízí zastávky, přechody pro chodce, schodiště a nebezpečné úseky cest, kde je větší pravděpodobnost střetu vozidel. Teprve pak může vyjet na ostatní úseky. Do večerních hodin byly všechny komunikace a udržované chodníky posypány,“ uvedl Dalibor Malík.

Jen za prvních čtyřiadvacet hodin bylo použito zhruba sto tun soli, což je přibližně jedna dvacetina množství, které se na údržbu komunikací využilo předloňskou zimu.

Městský obvod Poruba neudržuje všechny chodníky na území Poruby. Z údržby jsou vyjmuty chodníky, jejichž seznam je uveden v nařízení města č. 1/2011. Jde o úseky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Na tyto lokality upozorňují občany tabule, které jsou rozmístěny na území městského obvodu. Grafické znázornění úseků najdou občané na webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz a na nástěnce v 3. patře budovy Úřadu městského obvodu Poruba na Klimkovické ulici.