Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

6/10 2016

Od 11. do 19. října najdou občané v ulicích Poruby velkoobjemové kontejnery, do kterých mohou odložit odpad z domácností. Jde o předměty z běžného chodu domácnosti, které se pro svůj rozměr nevejdou do popelnic nebo kontejnerů na komunální odpad. Do velkoobjemových kontejnerů nepatří stavební suť, nebezpečný odpad, bioodpad, elektrospotřebiče nebo počítače.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Ilustrační fotografie: ÚMOb Poruba

Velkoobjemový odpad lze odložit také ve sběrném dvoře, který je v Porubě umístěn v průmyslové zóně Areál Nad Porubkou. Otevřen je od pondělí do neděle od 8:00 do 20:00 hodin.

Společnost OZO Ostrava také nabízí svoz odpadu z místa bydliště za poplatek ve výši 50 až 400 korun dle objemu. Službu lze objednat na tel. č. 800 020 020, a to od pondělí do pátku od 7:00 do 14:00 hodin. Více informací naleznete zde.

Harmonogram rozmístění kontejnerů v ulicích Poruby je zveřejněn v sekci Občan, Sběrné dvory a velkoobjemové kontejnery.