V září můžete zažít Ostravu jinak

4/7 2017

Umíte něco, o čem nikdo v okolí neví? Hrajete na hudební nástroj, děláte divadlo nebo nějaký sport? Přijďte to předvést na sousedskou slavnost Zažít Ostravu jinak, která se uskuteční 16. září.

V září můžete zažít Ostravu jinak

Hlavním principem této sousedské slavnosti je upevňování vztahů v komunitě, seznámení se se sousedy a možnost ukázat, co svému okolí můžete nabídnout. Důležité je, aby iniciativa přicházela od lidí samotných. Mottem akce by tak mohlo být „Lidé sobě“. V minulosti koordinaci zajišťoval ostravský Cooltour, letos štafetu převzala organizace ADRA, která ale potřebuje vaši pomoc.

„Všechny jednotlivce, ale i organizace, kluby, spolky nebo jen party sousedů bychom rádi do akce zapojili. Pokud pečete skvělou bábovku, přijďte a dejte ostatním ochutnat. Uvidíte, že poznáte spoustu skvělých lidí a třeba i zjistíte, že se sousedy, které jen letmo pozdravíte na chodbě domu, máte hodně společného. Chceme prostě vytvořit pohodovou slavnost, kde se každý bude cítit jako doma,“ vyzvala koordinátorka akce Zuzana Kuperová ze společnosti ADRA.

A protože ADRA je založena na dobrovolnictví, chtěla by tento koncept zapojit i do akce Zažít Ostravu jinak. „V Porubě máme hodně dobrovolníků, kteří se starají o seniory. Byli bychom rádi, kdyby si to vyzkoušeli i další. Třeba tím, že osloví seniora ve svém sousedství a přijdou se společně na akci pobavit,“ dodala.

Zažít Ostravu jinak se uskuteční u Oblouku. Všichni, kdo se na ní chtějí podílet, se mohou už teď hlásit koordinátorce na telefonním čísle 605 784 584 nebo e-mailu zuzana.kuperova@adra.cz.