Připravte děti na bezpečnou cestu do školy

31/8 2017

Jelikož se blíží konec prázdnin, je potřeba dětem připomenout pravidla bezpečného chování a pohybu v dopravě. Nyní se opět budou pohybovat jako chodci v silničním provozu.

Připravte děti na bezpečnou cestu do školy

Oblékejte děti do pestrého oblečení opatřeného reflexními prvky. Ty by měly být i na aktovkách a batozích. Foto: Policie ČR

Jak bezpečně přes cestu

Pro některé děti se bude jednat o jejich první cestu do školy, kdy je budou doprovázet rodiče a učit je zásady bezpečného chování a správného řešení dopravních situací. V první řadě je důležité najít bezpečnou cestu. Hledejte proto trasu, na které jsou chodníky, přechody pro chodce se semafory, podchody či nadchody, ideálně stezka pro chodce. Tuto cestu si s dítětem několikrát projděte a upozorněte ho na možná nebezpečí. Pečlivě dětem vysvětlete pravidla chůze po chodníku i krajnici, ale také pravidla přecházení pozemní komunikace:

  • Rozhlížíme se vlevo, vpravo a znovu vlevo před přecházením a současně po celou dobu přecházení.
  • Navážeme oční kontakt s řidičem před vstupem na silnici a ujistíme se tak, že nás řidič vidí a zastaví.
  • Nespoléháme se však jen na oči, ale také na sluch. Proto nepřecházíme se sluchátky na uších nebo při telefonování.
  • Po přechodu chodíme vpravo, neutíkáme, nevbíháme.
  • Na přechodu se semaforem přecházíme na zelenou. V případě, že se během přecházení rozsvítí červená, přecházení rychle dokončíme, nevracíme se zpět.
  • Nespoléháme se na absolutní přednost na přechodu. Řidiči nás mohou přehlédnout.
  • Nepřecházíme vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem, vyčkáme, až auto opravdu zastaví.
  • Mimo přechod přecházíme jen na bezpečných a přehledných místech nejkratší cestou přes silnici, to znamená kolmo k její ose.

Dětem je třeba také vysvětlit, že jedoucí auta nejsou schopna zastavit hned, proto je nutné při přecházení správně odhadnout jejich rychlost a vzdálenost. Vozidla s právem přednosti v jízdě, tedy se zapnutou „houkačkou“, mají vždy přednost, stejně tak má před chodci přednost tramvaj, i když je chodec na přechodu.

Reflexní prvky

Důležitou zásadou bezpečného pohybu v dopravě je viditelnost chodců, tedy vidět a být viděn. Oblékejte proto své děti do pestrého oblečení a svršků opatřených reflexními prvky. Ty by měly být i na aktovkách a batozích.  

Policisté budou připraveni 

„Také policisté budou na začátku školního roku připraveni. I letos se bude konat celorepubliková dopravně-preventivní akce s názvem Zebra se za Tebe nerozhlédne. Policisté budou na vybraných přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení dohlížet na dodržování pravidel pro přecházení pozemních komunikací a také komunikovat na toto téma zejména s chodci školou povinnými,“ doplnila Kateřina Kubzová, komisařka oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.