Ve 14 hodin se otevřou volební místnosti

12/1 2018

Volba prezidenta České republiky se koná dnes, v pátek 12. ledna 2018, od 14 do 22 hodin, a zítra, v sobotu 13. ledna 2018, od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo volby se koná v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin. Porubané budou volit v 79 volebních okrscích.

Ve 14 hodin se otevřou volební místnosti

Ilustrační foto: archiv ÚMOb Poruba

  • Prezidenta může volit státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan ČR, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
  • Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

  • V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Lístek se vloží do úřední obálky, obálku před okrskovou volební komisí občan hodí do volební schránky.