V obecních bytech budou hlásiče požáru

23/3 2018

Sedm stovek požárních hlásičů instaluje Poruba v těchto dnech do svých nájemních bytů a bytových jednotek v domech s pečovatelskou službou.

V obecních bytech budou hlásiče požáru

V porubských obecních bytech bude nainstalováno 702 hlásičů požáru. Foto: ÚMOb Poruba

Čidla jsou na baterii, nemusí se připojovat na elektřinu, takže jejich instalace netrvá dlouho a nájemníci se nemusí bát, že zavedení těchto bezpečnostních prvků způsobí jakýkoliv nepořádek. Tomáš Novotný, v jehož předsíni v bytě v Dělnické ulici zaměstnanci obvodu čidlo instalovali (na snímku), je tomu rád. „Můj spolubydlící je kuřák, budu tak mnohem klidnější,“ pochvaloval si.

Město Ostrava nakoupilo po dohodě s městskými obvody do obecních bytů požární hlásiče a detektory oxidu uhelnatého (CO). Namontováno bude celkem 2799 hlásičů požáru a v domácnostech, které využívají k ohřevu tepelné zdroje, také 1682 detektorů CO. Instalace zařízení v celkové hodnotě 2,2 milionu korun bude zahájena ve druhé polovině února a nejzazším termínem pro její dokončení je konec srpna 2018.

Instalaci čidel zajišťují na své náklady jednotlivé městské obvody. V první vlně budou naistalovány do obecních bytů ve 14 obvodech. Nejvíce hlásičů požáru bude nově v obvodech Slezská Ostrava (1051), Poruba (702) a Moravská Ostrava a Přívoz (300). Nejvíce detektorů oxidu uhelnatého bude nainstalováno  v Moravské Ostravě a Přívozu (500), Slezské Ostravě (304) a v Radvanicích a Bartovicích (267). Zatímco malé městské obvody budou mít všechna zařízení namontována do konce března, u velkých obvodů se z důvodu vyššího počtu zařízení mohou práce protáhnout až do konce prázdnin.