Poruba rekonstruuje autobusové zastávky

25/4 2018

Autobusové zastávky jsou místy s vyšší frekvencí pohybu lidí. Jsou tak důležitou součástí veřejného prostoru a měly by být příjemným místem, kde lidé tráví svůj čas při čekání na městskou hromadnou dopravu. Proto městský obvod v současné době mění staré betonové přístřešky za nové, modernější.

Poruba rekonstruuje autobusové zastávky

Nová podoba přístřešku

Autobusové zastávky na území Poruby jsou ve správě městského obvodu. Některé z nich ale tvoří staré betonové přístřešky, které nejsou v dobrém stavu. Jejich náhrada za nové – moderní, prosvětlené - byla v roce 2016 definována jako jeden ze zásahů v rámci Koncepce rozvoje veřejného prostoru v Porubě.

V dubnu začal městský obvod s rekonstrukcí prvních dvanácti autobusových zastávek na svém území. Konkrétně jde o zastávky Sokolovská, Slavíkova, Poruba Vozovna (Finanční úřad), Věžičky (u pošty), Věžičky (naproti pekárny), Oblouk (v obou směrech), nábřeží SPB, náměstí Boženy Němcové, Kubánská, Jižní svahy a Mongolská.

Součástí rekonstrukce je demolice stávajících betonových přístřešků včetně základů. Odstraněny jsou i betonové lavičky, které v současné době slouží spíše jako reklamní nosič a ve veřejném prostoru nepůsobí dobře.

Nové zastávky budou prosklené, jejich součástí bude i jednotný mobiliář v podobě laviček a dodá je společnost mmcité, a.s. Konečným cílem je vytvořit z autobusových zastávek prostor, kde se lidé budou cítit příjemně a čekání na vozidla městské hromadné dopravy budou moci trávit v kultivovaném prostředí.