Začala II. etapa rekonstrukce ulice Otakara Jeremiáše

14/8 2018

Ulice Otakara Jeremiáše na první pohled působí poklidným dojmem, ale je to důležitá komunikace 8. stavebního obvodu. Slouží jako spojnice mezi ulicemi Bedřicha Nikodéma a Průběžnou. Na obou stranách jsou autobusové točny a místo je důležité svou návazností na obchodní centrum Globus.

Začala II. etapa rekonstrukce ulice Otakara Jeremiáše

Rekonstrukce ulice Otakara Jeremiáše. Foto: Martin Otipka

V minulém roce byla rekonstruována první část ulice, kdy nový povrch dostalo 160 metrů komunikace, opraveny byly chodníky a autobusová točna u ulice Bedřicha Nikodéma. Rekonstrukcí prošla vozovka, chodníky, bylo umožněno částečné parkování na chodníku, aby se zvýšil průjezdní profil vozovky.

V polovině srpna začala druhá etapa rekonstrukce. V ní bude opravena střední část ulice v délce 150 metrů a dvě ramena komunikací vedoucí k domům v prvním úseku. Práce mají být hotovy do října letošního roku.

Třetí etapa zahrnuje opravu zbývajících 208 metrů ulice a podle možností se uskuteční buď v roce 2018, nebo v roce následujícím.