Senior roku 2018

21/9 2018

Pokud znáte mimořádně aktivního seniora, který výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života ve společnosti, můžete jej navrhnout na ocenění Senior roku 2018. Uzávěrka přihlášek je 1. října 2018.

Senior roku 2018

V roce 2015 se stal seniorem roku prof. Rajko Doleček. Foto: J. Urban

Kandidát na seniora roku musí být starší 65 let a bydlet na území města Ostravy. V návrhu je třeba zdůvodnit jeho nominaci, uvést jméno, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta a jméno a kontakt na předkladatele.

Město současně vyhlásilo kategorii Klub seniorů roku 2018, do které mohou občané nominovat klub, organizaci či sdružení zaměřující se na aktivizaci seniorů, a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. V případě nominace klubu pro seniory je potřeba uvést název, adresu sídla klubu, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Písemnou přihlášku lze zaslat na adresu Redakce Ostravské radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo elektronicky na adresu lstverkova@ostrava.cz. Na obálku i do e-mailu je třeba uvést heslo Senior roku 2018. Uzávěrka přihlášek je 1. října.