Cítíte se v Ostravě bezpečně?

18/10 2018

V Ostravě se uskuteční online dotazníkové šetření zkoumající, jak bezpečně se jeho obyvatelé cítí. Zúčastnit se ho může kdokoliv.

Cítíte se v Ostravě bezpečně?

Tým složený z výzkumníků Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Univerzity Palackého v Olomouci bude zkoumat, jestli se lidé cítí ve svém okolí bezpečně, a pokud ne, co může město udělat pro to, aby se cítili bezpečněji. Zároveň bude možné v rámci výzkumu zjistit, které lokality se jeví jako problémové.

Výsledky dotazníků mohou sloužit jako další zdroj informací o kriminalitě pro městskou policii a pro radnici může analýza sloužit jako podklad pro plánování rozvoje města a jeho dlouhodobé strategie.

Dotazník můžete vyplnit na www.mapybezpecnosti.cz.